Our Gallery

Contact Info

27 Division St, New York, NY 10002, USA

+1 (044) 123 456 789

info@example.com

สนามฟุตบอล

2 สนาม ขนาด 108 x 68 เมตร

สนามฟุตบอลตามมาตรฐาน FIFA จำนวน 2 สนาม ขนาด 108 x 68 เมตร พื้นสนามปูหญ้าพาสพาลัมอย่างเรียบร้อยและมีระบบระบายน้ำประสิทธิภาพสูง พร้อมรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันรายการนอกฤดูกาลของทีมชั้นนำระดับสากล อาทิ รายการ Thailand’s Premier League เป็นต้น สนามฟุตบอลยังเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ