Back to event list

Give Strong Give Smile ครั้งที่ 2

True Arena Hua Hin Give strong Give smile ครัั้งที่ 2 เป็นโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำหรับท่านใดที่มีของใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาร่วมโครงการของเราได้นะคะ ที่กล่องบริจาคบริเวณด้านล่างตรงข้ามประชาสัมพันธ์ชั้น 1 True Arena Hua HIn สามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
Scroll to top