Back to event list

Burn your fat off

โครงการ Burn your fat off ที่ ทรู อารีน่า หัวหิน และ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพ จาก ทรู อารีน่า หัวหิน คอยให้ความดูแลใส่ใจอย่าใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 38 วัน ( 23 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 62)

Scroll to top